Klachtenregeling

Natuurlijk is het de inzet van alle medewerkers om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Professionaliteit staat daarvoor garant. Ook continue nascholing van de medewerkers draagt daar aan bij.

De adviezen van de huisartsen en de medewerkers zijn dan ook gebaseerd op de beste kennis en ervaring, zoals die onder huisartsen gebruikelijk is. Zoals altijd in de wisselwerking tussen mensen, kan de communicatie wel eens anders verlopen dan gewenst is.

Dat is natuurlijk in de eerste plaats uitermate vervelend voor de patiënt. Maar ook de huisarts, en de medewerkers voelen zich daar zeer ongelukkig door. Onze doel is om patiënten zoveel mogelijk te helpen en niet om schade te berokkenen.

Als u onverhoopt een klacht heeft over uw huisarts of een van de medewerkers, dan zouden wij het op prijs stellen dat u die ook met ons bespreekt. Samen kan er dan gekeken worden hoe het zo heeft kunnen lopen en welke maatregelen noodzakelijk zijn om een herhaling van de gebeurtenis te voorkomen. De ervaring leert, dat het voor beide partijen het meest bevredigend is en dat er geen conflict hoeft te ontstaan, wanneer in een vroeg stadium klachten openlijk besproken worden.

Als U en wij er in een goed gesprek niet uitkomen dan kan de patiënt een klacht indienen via het onderstaande klachtenformulier.

Het ingevulde klachtenformulier vernemen wij graag retour aan de praktijk. Deze kunt u mailen naar ass1mal@hagrozwijndrecht.nl of afgeven bij de receptie.